«خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت با بیان اینکه تلاش های این کشور در میانجی گری برای حل بحران قطر و کشورهای عربی شکست نخورده است، گفت: تلاشها در این زمینه ادامه خواهد یافت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد که تلاش های این کشور برای میانجی گری میان قطر و کشورهای عربی شکست نخورده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: تلاش ها برای حل و فصل کردن این بحران ادامه خواهد یافت.

این مقام کویتی ادامه داد: ما هنوز ناامید نشده ایم و نسبت به حصول نتیجه ای که وحدت میان کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کند، خوشبین هستیم.

الجارالله در ادامه افزود: ما به برادرانمان در شورای همکاری خلیج فارس برای عبور از این بحران، اطمینان کامل داریم.

گفتنی است، ائتلاف عربی به رهبر عربستان همچنان بر شروط برای حل بحران قطر اصرار می ورزد. این درحالی است که قطر، این شروط را ناقض حاکمیت ملی خود می داند.