معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای اعطای گرنت تشویقی به پژوهشگران واجد شرایط فراخوان اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شرایط اعطای گرنت تشویقی به پژوهشگران علوم پزشکی را اعلام کرد.

این گرنت ها شامل گرنت افزایش دو رتبه ای H index نسبت به سال قبل، گرنت انتشار در مجلات Q۱ و گرنت تشویقی به پژوهشگران برتر است.

گرنت افزایش دو رتبه ای H index نسبت به سال قبل به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه که H index آنها تا هفته آخر آذرماه نسبت به H index ابتدای سال قبل دو نمره ارتقا داشته باشد، تعلق می گیرد.

سقف مبلغ این گرنت برابر با ۱۰۰ میلیون ریال است و مجری می تواند در سقف تعیین شده، در سامانه پژوهان به عنوان گرنت افزایش H index طرح خود را ثبت کند.

گرنت انتشار در مجلات Q۱ به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران به انتشار مقاله در مجلات معتبر و پر بازدید این گرنت به نویسنده مسئول و اول که آدرس صحیح دانشگاه را داشته باشد، تعلق می گیرد.

سقف این گرنت چنانچه هر دو از اعضای هیات علمی دانشگاه باشند، برای هر نفر ۱۰۰ میلیون ریال است.

همچنین گرنت تشویق پژوهشگران برتر به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه، به پژوهشگرانی که در هفته پژوهش سال قبل به عنوان پژوهشگر برتر معرفی می شوند، تعلق می گیرد. سقف این گرنت ۱۵۰ میلیون ریال است.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرده است پژوهشگرانی که مشمول یکی از این بندها هستند می توانند مدارک خود را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها ارسال کنند.