پارلمان عراق در نشست امروز صبح خویش ۴ روز به‌ حیدر‌ العبادی نخست وزیر این کشور فرصت داد تا کابینه‌ جدید خود را معرفی کند.

به‌ گزارش پرس شیعه؛ رسانه‌های عراقی اعلام کردند که‌ صبح امروز پارلمان عراق در نشستی فوق العاده‌ ۴ روز به‌ حیدر العبادی نخست وزیر این کشور فرصت داده‌ است تا لیست کابینه‌ جدید و تکنوکرات خویش را معرفی کند.

از دیروز عصر که‌ مقتدی صدر در منطقه‌ الخضراء بغداد دست به‌ روزه‌ سیاسی زده‌ است فشار فراوانی بر حکومت العبادی وارد شده‌ تا در کوتاه‌‌ ترین زمان ممکن کابینه‌ جدید و فرا حزبی خویش را معرفی کند.

شایان ذکر است که‌ مردم عراق از فساد گسترده‌ در دستگاه‌های دولتی عراق شاکی و خواهان تغییرات جدی در کابینه‌ هستند.