معاون وزیر کشور مصر اعلام کرد که سلب تابعیت رئیس جمهور معزول این کشور به تصمیم کابینه بستگی دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، احمد انور معاون وزیر کشور مصر در اداره صدور گذرنامه و مهاجرت اعلام کرد که سلب تابعیت محمد مرسی در پی محکومیت در موضوع جاسوسی برای قطر به تصمیم کابینه بر اساس اصلاحات جدید قانون تابعیت مصر که هنوز نهایی نشده، مربوط است.

وی افزود: سلب تابعیت از مرسی به دنبال محکومیت وی در موضوع جاسوسی برای قطر منوط به تصمیم کابینه مصر بر اساس اصلاحات جدید است. اصلاحات جدید قانون تابعیت مصر همه گروههای تروریستی را در شرایط کنونی مصر و تلاشهای توطئه و بی ثبات کننده هدف قرار می دهد.

شایان ذکر است که اخیرا دادگاه استیناف مصری برای محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر به اتهام جاسوسی برای قطر حکم زندان ابد صادر کرد.