حجت الاسلام میرشفیعی خطاب به وهابیت تصریح کرد: شما فردی که حتی یک ساعت با پیامبراکرم(ص) بوده است را واجب الاحترام می دانید اما امام علی(ع) که همیشه با پیامبراکرم(ص) بوده را کنار گذاشته اید.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام میرشفیعی در پنجمین روز مراسم عزاداری دهه اول محرم که در دفتر آیت الله بروجردی برگزار شد با اشاره به آیه تطهیر گفت: پس از رحلت پیامبراکرم(ص) افرادی سیاست تجلیل و تکریم اصحاب پیامبراکرم(ص) به صورت مطلق و منزوی کردن اهل بیت(ع) را حاکم ساختند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که سیاست تجلیل از اصحاب و منزوی کردن اهل بیت(ع) برخلاف روش خدا و سیره و سنت پیامبراکرم(ص) است،اظهار کرد: خداوند در آیات قرآن کریم بیش از هر جمعیتی به تجلیل پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) او پرداخته و منافقین را سرزنش کرده است و آیه ای یافت نمی شود که به صورت مطلق به تجلیل از اصحاب پرداخته باشد.

وی تصریح کرد: آقایان مدعی هستند افرادی که حتی یک ساعت پیامبر اکرم(ص) را مشاهده کرده اند و با او بوده اند از اصحاب پیامبراکرم(ص) به شمار می روند و احترام به آنها واجب و بی احترامی نسبت به آنها حرام است اما آیه ای که به صورت مطلق همه اصحاب را مؤمن بداند یافت نمی شود.

کارشناس مذهبی اضافه کرد: حاکم حسکانی از علمای اهل سنت در کتاب الشواهد التنزیل و قواعد التفصیل ۲۱۰ آیه در زمینه تجلیل خداوند از پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) را جمع آوری کرده و در ذیل آنها ۱۳۰۰ روایت بیان کرده و آن را به امضای تعداد زیادی از علمای اهل سنت رسانده است که این آیات مربوط به اهل بیت(ع) و پیامبراکرم(ص) است و ابن عباس نیز می گوید در حق اهل بیت(ع) مهم ترین آیات نازل شده اند.

وی ادامه داد: بنابراین روش قرآن کریم به شهادت عام و خاص در تجلیل اهل بیت(ع) است و این گونه نبوده که به صورت مطلق به تجلیل اصحاب بپردازد زیرا آیاتی نیز که در زمینه تجلیل از اصحاب است به همراه قید و شرط آمده اند و اگر هم عام است به وسیله آیه دیگری تخصیص خورده است.

حجت الاسلام میرشفیعی با بیان این که برای تجلیل از اصحاب پیامبراکرم(ص) روایات فراوانی را جعل کرده اند، اظهار کرد: در روایت جعلی می گویند پیامبراکرم(ص) فرموده است اصحاب من همانند ستاره هستند و به هر کدام اقتدا کنید هدایت می شوید؛ چنانچه گفته شد بر اساس تعریف آنها از صحابه هرکسی حتی یک ساعت با پیامبراکرم(ص) بوده است از صحابه محسوب می شود بنابراین معاویه نیز از اصحاب است و هرکس به او اقتدا کند هدایت می شود و اگر به طلحه و زبیر نیز اقتدا کنیم هدایت می شویم که برای اقتدا به آنها باید به جنگ امام علی(ع) رفت.

وی به آیه ۱۰۱ سوره توبه اشاره کرد و گفت: به فرض روایات صحیح باشند اما آیات قرآن را چه می کنید؟؛ خداوند در آیه ۱۰۱ سوره توبه می گوید و از بادیه نشینان عرب که در اطراف شما هستند گروهی منافق اند ، و از اهل مدینه نیز کسانی با نفاق خو گرفته اند و تو آنها را نمی شناسی، ما آنها را می شناسیم ، به زودی آنان را دو بار عذاب می کنیم سپس به سوی عذابی بزرگ بازگردانده می شوند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: این آیه در زمینه اطرافیان پیامبراکرم(ص)نازل شده است که حتی در نماز جماعت هم شرکت می کرده اند اما منافق بوده اند بنابراین این گونه نیست که قرآن کریم از تمام اطرافیان پیامبراکرم(ص) تجلیل کرده باشد اما شما این فرهنگ را پیاده کردید و در مقابل، اهل بیت(ع) را کنار گذاشته اید.

وی ادامه داد: امام علی(ع) می گوید اگر ملاک شما نزدیکان پیامبراکرم(ص) هستند نزدیک تر از ما به پیامبر شخصی یافت نمی شود؛ از سوی دیگر اگر اصحاب بودن ملاک است شما فردی را که حتی یک ساعت همراه پیامبر بوده است را از اصحاب می دانید اما امام علی(ع) را که همیشه با پیامبراکرم(ص) بوده را به عنوان صحابی قبول ندارید اگر تجلیل سزاوار صحابه است شامل امام علی(ع) نیز می شود.

حجت الاسلام میرشفیعی در پایان به بیان خاطره ای از آیت الله نجم الدین طبسی اشاره کرد و گفت: وی می گوید در یکی از سفرهای خود به لبنان به یک انتشاراتی مراجعه کردم که صاحب انتشاراتی بیان کرد شما خیلی از قافله عقب هستید زیرا یک تیم وهابی مدتی است در لبنان مستقر شده و به صاحبان انتشاراتی پول می دهد تا روایات مربوط به فضلیت های امام علی(ع) را حذف و در کتاب ها به چاپ نرسانند؛ اگر مسلمانان می دانستند وهابیت چه خیانت هایی در حق شان کرده حتی یک روز هم به آنها مشروعیت نمی دادند.

منبع؛ رسا