مردم بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه مراسم های ماه محرم را برپا داشته اند و در این میان علما نیز بر انجام پرشور مراسم ها تاکید دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرینی، با فرا رسیدن ماه محرم با وجود سرکوب و محدودیت های اعمال شده توسط حکومت بحرین، مردم این کشور اقدام به برگزاری مراسم های عاشورایی نموده اند.

علمای بحرین به عنوان عامل محرک، هدایتگر و استحکام بخش انقلاب بحرین از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در سال ۲۰۱۱ تا کنون، در آستانه محرم در بیانیه ای تعدی و تجاوزهای مستمر نظام به حسینیه ها و مظاهر عاشورایی و تهدید و بازداشت مسوولین حسینه ها را محکوم نموده و مردم را به انجام پرشور مراسم ها ترغیب نمودند.

همچنین حضور شخصیت ها و اعضای تشکل های انقلابی و سیاسی معارضین در مجالس حسینی و بیانیه های صادره از سوی آنان نقش موثری در استمرار حرکت مردمی و انجام پر قوت مراسمها دارند.

در آغاز ماه محرم جریانهای مختلف معارض نظام آل خلیفه از جمله جریان الوفاء و جمعیت منحل شده الوفاق در بیانیه هایی اقدامات نظام را محکوم نمودند. الوفاق در بیانیه خود با انتشار آمار تجاوزهای نظامیان آل خلیفه به نمادهای عاشورایی در مناطق مختلف این اقدامات و ادامه محاصره بیت آیت الله عیسی قاسم را بشدت محکوم نمود و این اقدامات را باعث استمرار پر قدرت تر انقلاب بحرین تا دستیابی به تمامی مطالبات خواند.

در این میان حضور و بازدید اعضای جمعیت منحل شده “وعد” -جمعیت معارض لیبرال دموکرات بحرین- از مجالس حسینی از این نظر قابل تأمل است که از سویی تنها دو هفته تا برگزاری جلسه محاکمه این جمعیت باقی مانده و از سوی دیگر این جمعیت به عنوان جریانی لیبرال در بحرین مشهور است. “وعد” درپی شکایت صورت گرفته از سوی وزارت دادگستری بحرین علیه آن در خردادماه گذشته تعطیل شده و متهم به ترغیب و حمایت از اعمال خرابکارانه و تروریستی و گروه هایی است که سعی بر تغییر نظام با توسل به زور دارند.