حیدر العبادی مسئولان کرد عراق را به تزریق نفرت میان شهروندان این کشور متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنان امروز(سه شنبه) خود گفت: ما به هیچ عنوان از وحدت عراق و حاکمیتش دست نخواهیم کشید و دولت حاکمیت فدرالی خود را به دست خواهد گرفت.

العبادی افزود:مسئولان کرد نفرت را میان شهروندان عراقی تزریق می کنند.

وی در خصوص بودجه کشور گفت: بودجه فدرال براساس قانون اساسی به دولت مرکزی باز می گردد. منابع اقلیم به دور از نظارت اداره می شود و به حسابهای شخصی می رود.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما درباره نتایج همه پرسی گفتگو نمی کنیم.