وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر حمایت از عراق، مخالفت خود با هرگونه اقدامات خشونت در جهت تغییر مرزها را اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای درباره برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان، که در وب سایت خود منتشر کرده ابراز نگرانی و نا امیدی کرد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: واشنگتن از برگزاری یکجانبه این همه پرسی که مناطق خارج از منطقه کردستان عراق را نیز شامل شد عمیقا نا امید است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه برگزاری این همه پرسی تغییری در روابط میان اربیل و واشنگتن ایجاد نخواهد کرد، در عین حال برگزاری آن را منجر به ایجاد بی ثباتی و افزایش مشکلات مردم اقلیم عنوان کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است:  برگزاری این همه پرسی باعث ایجاد پیچیدگی در روابط کردستان با دولت مرکزی عراق و همچنین با همسایگانش خواهد شد.

واشنگتن همچنین تاکید کرده که جنگ با داعش هنوز تمام نشده و همه گروهها باید به طور سازنده برای آینده ای بهتر برای عراق تلاش کنند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین حمایت خود را از یک عراق فدرال و دمکراتیک اعلام کرده و تاکید کرد که مخالف هرگونه خشونت و اقدام یک طرفه برای تغییر مرزهاست.