سخنران حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه وهابیت به استناد آیه ۷۴ سوره یاسین شیعه را متهم به شرک می کند، گفت: جواز قرآنی توسل در آیه ۳۱ سوره مائده و ماجرای حضرت یوسف(ع) و برادرانش آمده است.

به گزارش شیعه پرس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی بیگدلی، امروز در آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به آیه ۷۴ سوره یاسین، گفت: قرآن کریم در این آیه می فرماید که مشرکان و بت پرستان به غیر از خداوند برای خود بت هایی را به خدایی گرفتند و به غیر خدا متوسل شدند.

وی این آیه را دستاویز وهابیت برای مباح شمردن خون، ناموس و مال شیعه عنوان کرد و افزود: وهابیت در طول تاریخ با تمسک و برداشت نادرست از این آیه، خون هزاران انسان بی گناه را به زمین ریخته است.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) تصریح کرد: در آیه این بیان شده که مشرکان از سنگ و چوب برای خود بت هایی می تراشیدند و آنها را می پرستیدند ولی اگر از آنها درباره خالق آسمان ها و زمین پرسش می شد بیان می کردند که خالق آسمان ها و زمین تنها خداوند است.

وی افزود: به عبارت دیگر مشرکان در کنار اعتقاد به خدا، بت ها را نیز به شریکی خداوند مورد پرستش قرار داده و برای مثال اگر باران می خواستند به سراغ الهه باران رفته و اگر فرزند می خواستند الهه فرزند را مخاطب دعای خویش قرار می دادند.

امام جمعه موقت دزفول ادامه داد: وهابیت اعتقاد دارد که شیعه نیز مانند همین مشرکان در کنار اعتقاد به خداوند یکتا، برای برآورده شدن حوائج و خواسته های خود به سراغ غیر خدا می رود و از ائمه معصوم از جمله امام حسین(ع) طلب شفای بیمار و برآورده شدن خواسته های خود را دارد.

حجت الاسلام والمسلمین بیگدلی خاطر نشان کرد: در آیه ۷۵ سوره یاسین بیان شده که مشرکان در حالی به غیر خدا متوسل می شدند که به غیر از خداوند یاور دیگری نداشته و بت ها نمی توانستند به حال آنها فایده ای داشته باشند؛ در حالی که در مورد شیعیان چنین نیست.

بیشتر بخوانید.....
شایعه :ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ!

سخنران حرم حضرت معصومه(س) افزود: در پاسخ به ادعای وهابیت که شیعه را متهم به شرک می کند باید تأکید کرد که در همین آیه پاسخ وهابیت داده شده و این آیه می فرماید که به غیر از خدا بت هایی را شریک خداوند قرار می دادند و این در حالی است که شیعه همواره در طول تاریخ غیر از خدا را مخاطب خود قرار نداده است.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: شیعه در زمینه توسل به اهل بیت(ع) به همان روش و ترتیبی عمل کرده که خداوند متعال در قرآن کریم بر آن تأکید دارد.

وی آیه ۳۱ سوره مائده را جواز قرآنی توسل عنوان کرد و گفت: در این آیه قرآن کریم تأکید دارد که اهل ایمان با وسیله به درگاه خداوند یکتا تقرب جسته و نزدیک شوند.

حجت الاسلام والمسلمین بیگدلی با اشاره به ماجرای حضرت یوسف و حضرت یعقوب(ع) گفت: قرآن کریم در این ماجرا نوع و مصداق توسل را برای مؤمنان بیان کرده و می فرماید زمانی که برادران حضرت یوسف(ع) متوجه خطای خویش شدند نزد پدر(حضرت یعقوب) رفته و از پیامبر خدا درخواست کردند که برای آنها از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت کند که حضرت یعقوب(ع) پذیرفتند و قرار شد که در موقع مناسب(شب جمعه) برای فرزندان خود از خداوند طلب مغفرت داشته باشند.

امام جمعه موقت دزفول یادآور شد: شیعیان در تمامی ادعیه از جمله دعای توسل به شیوه فرزندان حضرت یوسف(ع) عمل کرده و چهارده معصوم و رسول خدا(ص) را به عنوان وسیله شفاعت و تقرب جستن به درگاه خداوند انتخاب کرده اند و این بزرگواران را میان خود و خدا به واسطه جایگاه و مقامی که دارند واسط قرار داده اند تا بتوانند به این وسیله به فیض الهی برسند؛ بنابراین اتهام شرک به شیعه به واسطه اعتقاد به توسل از سوی وهابیت کاری غلط بوده و اتهام شرک به شیعه اتهامی واهی و دروغین است.

منبع؛ رسا