مقام های کویت به دنبال افزایش فشار عربستان سعودی، اقامت ۶۰ لبنانی را به ادعای ارتباط آنان با حزب الله لبنان لغو کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ” القبس ” چاپ کویت ، به نقل از یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، نوشت، اقامت این اشخاص تا زمان ترک کشور به اقامت یک تا دو ماهه تبدیل شده و اشخاصی که خطرناک تشخیص داده شده اند، فقط ۴۸ ساعت برای ترک کویت مهلت دارند.
این تصمیم کویت در چارچوب فشار عربستان و امارات پس از اعلام حزب الله به عنوان گروه تروریستی اتخاذ شده است.
تروریستی نامیدن حزب الله با استقبال رژیم صهیونیستی و مخالفت نیروهای ملی فلسطینی و عربی مواجه شد.
کویت هنوز رسما موضوع اخراج یا لغو اقامت را اعلام نکرده؛ اما القبس روز ۲۱ مارس ۲۰۱۶ از اخراج ۱۱ لبنانی و ۳ عراقی به اتهام وابستگی به حزب الله خبر داد.
القبس به نقل از منبع مزبور ادامه داد، نهادهای امنیتی کویت فهرست های جدیدی را از شماری از به اصطلاح عناصر نامطلوب لبنانی و عراقی تهیه کرده اند که برخی از آنان مدیر کل و مشاور شرکت های بزرگ هستند لذا باید به خاطر منافع عمومی از کویت اخراج شوند.
شمار لبنانی های مقیم و شاغل در کویت ۵۰ هزار نفر اعلام شده است.
سیاست کویت پس از سال ۱۹۹۱ که توسط نیروهای آمریکایی و با حمایت عربستان سعودی از اشغال رژیم صدام آزاد شد به طور کامل وابسته به آمریکا و عربستان شده و حتی آل سعود کویت را در دهه ۹۰ قرن بیستم وادار کرد به ۳۰۰ هزار سعودی شناسنامه کویتی اعطا کند.