دادگاه جنایی بنی سویف مصر رهبر اخوان المسلمین را به همراه سه تن دیگر به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دادگاه جنایی بنی سویف مصر حکم حبس ابد محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را صادر کرد. در جریان جلسه این دادگاه سه تن دیگر نیز به اتهام مشارکت در حوادث بنی سویف به حبس ابد محکوم شدند.

در ۱۴ اوت ۲۰۱۴ حوادث خشونت باری در تعدادی از استانهای مصر در واکنش به اقدام نیروهای امنیتی در متفرق کردن تحصن اخوان المسلمین در میدان رابعه واقع در شرق قاهره صورت گرفت که در جریان آن مراکز پلیس و مقرهای دولتی به آتش کشیده شد.

در جریان این دادگاهی ۷۷ متهم دیگر نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.