دادگاه نظامی لبنان حکم اعدام یکی از تروریستهای معروف این کشور را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، دادگاه نظامی لبنان با صدور حکمی احمد الاسیر تروریست معروف به شیخ فتنه را در خصوص پرونده حوادث عبرا به اعدام محکوم کرد.

فضل شاکر یکی دیگر از تروریستهای معروف لبنان نیز به صورت غیابی به ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد.