کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس طرح تشدید تحریم ها علیه حزب الله لبنان را تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع پیش نویس قانونی را که اجازه می دهد تحریم ها علیه حزب الله تشدید شود، تصویب کرد.

این پیش نویس شامل اقدامات اضافی برای محدود کردن منابع مالی حزب الله نیز می شود.