سید ابراهیم امین رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب هشتم محرم عنوان کرد: مشکل اصلی رژیم های حاکم در جهان عرب طاغوتی بودن این رژیم ها است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه خبری العهد، ابراهیم امین افزود: عربستان و وهابیت به دنبال آن هستند که مفاهیم اسلامی را با مفاهیمی که خود تحمیل کرده اند، عوض کنند.
وی ادامه داد: شرم آور این است که اکنون در عربستان زنان می توانند رانندگی کنند.

  1. رئیس شورای سیاسی حزب الله تصریح کرد: این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران و لبنان زنان در دولت مشارکت دارند.