مقامات عربستان سعودی در ادامه سنت شکنی های اخیر خود و پس از صدور مجوز رانندگی برای زنان، این‌بار برای صدور فتوا هم به زنان چراغ سبز نشان دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «الحیاه»، سنت شکنی های عربستان سعودی در تعامل با زنان این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در ادامه این سنت شکنی ها، به زنان این کشور اجازه داد تا در زمینه فتوا دادن هم فعالیت داشته باشند.

طبق اعلام رسانه های عربی، مجلس شورای عربستان طرحی را که برای اعطای مجوز صدور فتوا به زنان سعودی طراحی شده بود، تصویب کردند. این طرح، ۱۰۷ رأی مثبت در مجلس شورای عربستان آورد.

طبق طرح تصویب شده در مجلس شورای عربستان، زنانی که در رشته های زیرمجموعه فقه تحصیل کرده باشند، می توانند همچون مفتی های مَرد، فتوا صادر کنند.

گفتنی است، پیشتر عربستان سعودی ممنوعیت رانندگی برای زنان این کشور را لغو کرده بود.