آیت الله اراکی با تاکید بر اینکه بسته شدن مسیر برکات و مشکلات اقتصادی نشان از پیاده سازی تئوری های غربی است، گفت: نظام اقتصادی غرب با دین و ایمان مردم مسلمان همخوانی ندارد.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله محسن اراکی، در هشتمین شب مراسم عزاداری حسینیه شهدا واقع در بلوار ۱۵ خرداد قم با اشاره به اینکه اسلام نگاه غرب نسبت به خداوند را قبول ندارد، گفت: جریان های مختلف از جمله لیبرال و سکولار خداوند را از فرمانروایی عزل می کنند تا بگویند که خداوند ناتوان است در حالی که حکومت و تفکر دینی خداوند را فرمانروای اصلی می داند.

وی با اشاره به اینکه امامت و رهبری سیاسی جامعه به عنوان یک حق، حق داری دارد که توسط خداوند تعیین می شود، تصریح کرد: بر اساس آموزه های قرآن کریم خداوند متعال مالک هر چیزی است و بر هر مکانی سیطره دارد که این موضوع عامل اختلاف فکری میان ادیان است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نداشتن آگاهی را عامل حکومت ظالمان دانست و عنوان کرد: جنگ کنونی بشر برای قدرت و سرمایه است و اکنون افرادی که قدرت و ثروت دارند در حالی  از موضوع جهانی سازی صحبت می کنند که خودشان در بسیاری از عرصه ها از جمله فرهنگ با مشکلات مختلف روبرو هستند.

وی با بیان اینکه ترامپ عقل، دین، شرف و سابقه لازم را ندارد، مطرح کرد: رئیس جمهور شدن این فرد نشان از حاکمیت ثروت است.

آیت الله اراکی از جبرئیل به عنوان یکی از مدیران جهان غیر اختیاری نام برد و اضافه کرد: زمین به عنوان جهانی اختیاری به بشر سپرده شده به همین علت از آبادانی زمین به عنوان یک وظیفه شرعی نام برده می شود.

وی با تاکید بر اینکه بسته شدن مسیر برکات و مشکلات اقتصادی نشان از پیاده سازی تئوری های غربی است، گفت: نظام اقتصادی غرب با فرمانروایی فرمانروایان سرمایه دار اجراشدنی است اما با دین و ایمان مردم مسلمان همخوانی ندارد.

این استاد حوزه علمیه از بیکار بودن به عنوان یک گناه نام برد و افزود: همانطور که دولت باید زمینه افزایش اشتغال را فراهم سازد مردم نیز باید به دنبال تحقق این هدف باشند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی به تامین ابزار دفاعی و داشتن آمادگی نظامی موظف است، اظهار کرد: این موضوع مهم در روایات و احادیث مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

آیت الله اراکی با اشاره به اینکه رویکردهای غربی در جامعه اسلامی پاسخگو نیست، اظهار کرد: نظام سرمایه دار کارهای خرد را تعطیل و سرمایه های کوچک را هدف قرار می دهد، اکنون فریاد می زنیم که به جای نظام اقتصادی غربی از فقه اقتصادی اسلام که مربوط به رفتارهای جمعی جامعه است استفاده کنید تا بتوان با خرده سرمایه ها کار را در جامعه ایجاد کنیم، هر اقدامی که اجازه ندهد از سرمایه های خرد استفاده شود مخالف نظام اقتصادی اسلامی است.

وی ادامه داد: هر چند مردم از نظر شرعی می توانند با بانک ها معامله کنند اما نظام بانکداری مشکل دارد و باید اصلاح شود، اگر به سرمایه های خرد توجه نشود مردم سرمایه های خود را در بانک سپرده گذاری و در نتیجه به سرمایه داران واگذار می کنند.

آیت الله اراکی با تاکید بر اینکه امام از سوی فرمانروای بشر به عنوان مدیر دنیا انتخاب شده است، تصریح کرد: احیا و رسیدگی به امور زمین از جمله رسالت های ائمه اطهار(ع) است، در سیره زندگانی حضرت علی(ع) به خوبی این موضوع مورد توجه قرار گرفته چرا که ایشان در دوران خانه نشینی نیز به رسالت خود عمل می کردند.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) برای تحقق فرمانروایی سیاسی قیام کردند و افرادی که مدعی جدایی دین از سیاست هستند دین و سیاست را نفهمیده اند چرا که فردی که قرار است جامعه را مدیریت کند باید عامل و عالم به عدل باشد.