مقامات امنیتی آل خلیفه هرگونه دعا و نصب عکس رهبر شیعیان بحرین را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه، مقامات امنیتی بحرین جمعی از مسؤولان هیأت ها و حسینیه ها را به دلیل دعا برای آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور احضار کردند.

پایگاه خبری اللؤلؤه خبر داد که مسؤولان هیأت های عزاداری در منطقه الدراز برای دومین روز متوالی احضار شده و ساعت ها تحت بازجویی قرار می گیرند. آنها تهدید شده اند که اگر بار دیگر برای شیخ عیسی قاسم دعا کرده یا عکس وی را در مجالس نصب کنند، بازداشت خواهند شد.

رهبر شیعیان بحرین چندین ماه است که پس از حمله خونین نیروهای امنیتی آل خلیفه به تحصن حمایت از شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز که به شهادت ۵ شهروند انجامید، در اقامت اجباری قرار دارد.

این در حالی است که آل خلیفه امسال نیز به هیأت های عزاداری یورش برده و نمادهای عاشورایی را از مکان های مختلف پایین می کشند.