حمله خمپاره ای تروریست های تکفیری به شهر شیعه نشین فوعه به مجروحیت چهار تن از اهالی این شهر منجر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه های تکفیری به جنایت های خود در حق شیعیان سوریه ادامه دادند.

تروریست های تکفیری دوباره شهر شیعه نشین فوعه را با ده ها خمپاره هدف قرار دادند که در این حمله خمپاره ای چهار تن مجروج شدند. در میان مجروحان حمله خمپاره ای یک زن و کودک هم بودند و حال یکی از مجروحین مرد این حمله هم وخیم گزارش شده است.

گرچه که از بیش از شش ماه پیش در اطراف شهرهای شیعه نشین فوعه و کفریا آتش بس برقرار شده است، اما تروریست های تکفیری به صورت روزانه این آتش بس را نقض می کنند و طی ماه های اخیر صدها تن از اهالی این دو شهر شیعه نشین در حملات تروریست های تکفیری شهید و مجروح شدند.

چهل هزار تن از شیعیان سوریه در شهرهای فوعه و کفریا زندگی می کنند، شهرهایی که از بیش از یک سال پیش در محاصره کامل گروه تکفیری قرار دارد و در این مدت اهالی این دو شهر شیعه نشین با مشکل کمبود شدید دارو و غذا دست و پنجه نرم می کنند.