نیروهای امنیتی کشور نیجر، دو تروریست داعشی را دستگیر کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ دو تن از عناصر گروه تروریستی داعش در کشور نیجر دستگیر شدند.

نیروهای امنیتی کشور نیجر، یک جوان الجزایری و یک جوان نیجری که به دنبال پیوستن به گروه داعش در لیبی بودند، را دستگیر کردند.

گروه تروریستی داعش طی یک سال اخیر توانسته است مناطق وسیعی را در کشور لیبی به اشغال خود دربیاورد.

نیروهای امنیتی الجزایر هم تحقیقات را با جوان الجزایری دستگیر شده آغاز کردند تا بتوانند از شیوه عضویت این جوان در داعش و راه انتقال او به کشور لیبی اطلاعات کسب پیدا کنند.

طی سال های اخیر صدها تن از جوانان الجزایری با سفر به کشورهایی همچون عراق، سوریه و لیبی به عضویت گروه تروریستی داعش درآمدند که تاکنون ده ها تن از آنها به هلاکت رسیدند.