وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: همکاری روسیه و آمریکا در سوریه بدون مشکل نیست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز جمعه اعلام کرد که همکاری روسیه و آمریکا در سوریه بدون مشکل نیست.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: درباره اینکه چگونه در سوریه با هم همکاری می کنیم، باید بگویم که بدون مشکل نیست؛ چرا که هر کسی مشابه فرد دیگر به یک مسأله نمی پردازد.

وزیر خارجه روسیه در عین حال تأکید کرد: این امر نمونه خوبی است دال بر اینکه چگونه می توانید اختلافات را کنار گذاشت و بر منافع مشترک تمرکز نمود.