منابع رسانه ای اعلام کردند که با خروج آخرین پرواز بین المللی از فرودگاه اربیل، اجرای منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز اقلیم کردستان رسما آغاز شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، آخرین پرواز بین المللی که متعلق به ترکیه بود، از فرودگاه اربیل انجام شد.

بر اساس این گزارش، با خروج این پرواز بین المللی، اجرای منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز اقلیم کردستان عراق رسما آغاز شد.

پیشتر دولت بغداد اعلام کرده بود که از عصر امروز منطقه پروزا ممنوع بر فراز اقلیم کردستان اجرایی می شود.

تاکنون شمار زیادی از کشورهای عربی و غیر عربی به درخواست دولت بغداد، پروازهای خود از و به اربیل به حالت تعلیق درآورده اند.