دولت محافظه کار انگلیس اعلام کرد که مردم در همه پرسی خروج نظر خود را کاملا شفاف اعلام کردند و نیازی به همه پرسی مجدد نیست.

به گزارش پرس شیعه، دولت انگلیس در واکنش به درخواست‌های برخی سیاستمداران از جمله شماری از مقامات دولت سایه مبنی بر برگزاری همه پرسی دیگر درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزاری هرگونه همه پرسی را در این باره رد کرد.

دولت محافظه کار انگلیس تاکید کرد که مردم در همه پرسی خروج نظر خود را کاملا شفاف اعلام کردند.

در همه پرسی درباره خروج یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا نزدیک به ۵۲ درصد مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند.

اکنون سیاستمداران هوادار همه پرسی دوم با اشاره به مشکلات و پیامدهای خروج این کشور از اتحادیه اروپا و با استناد به نتایج نظر سنجی ها معتقدند چنانچه همه پرسی دیگری برگزار شود بیشتر مردم به باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا موافقت خواهند کرد و نتیجه همه پرسی مجدد خلاف نتیجه قبلی خواهد بود.