رژیم آل خلیفه به علت نگرانی از مراسم‌ شب عاشورا در منامه، مسجد محل قرائت خطبه‌ عاشورا و تجمع علما را توقیف کرد.

به گزارش پرس شیعه، در پی اعلام برنامه شب عاشورا در منامه پایتخت بحرین محل تجمع دسته ها و عزاداران امام حسین (ع)، نظام آل خلیفه آشکارا به مخالفت با آن برخواسته و مسجد الخواجه محل قرائت خطبه و اقامه نماز را توقیف کرد.

در برنامه اعلام شده آمده است که مانند هر سال نماز جماعت مرکزی مغرب و عشا در مسجد الخواجه منامه با قرائت خطبه عاشورا برگزار شده و سپس مردم به رهبری علما اقدام به راهپیمایی و عزاداری می نمایند.

خطبه عاشورا هر ساله توسط آیت الله عیسی قاسم یا به نمایندگی از ایشان توسط شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق قرائت میگردد که پس از بازداشت وی شیخ حسین الدیهی معاون او از خارج از بحرین این خطبه را قرائت میکند که بطور مستقیم در منامه پخش میشود.