دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در ایران زندانی بوده است، محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه، «تلن هاول»، قاضی دادگاه منطقه‌ای واشنگتن ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در ایران زندانی بوده است، محکوم کرد.

در حکم این دادگاه اعلام شده است که ایران باید مبلغ مورد نظر را به «امیر حکمتی»، از اعضای سایق نیروی دریایی آمریکا بپردازد.

این فرد مدعی شده است که در زمان بازداشت در ایران، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ، مورد شکنجه قرار گرفته است.