وزیر کشور آمریکا مدعی شد که ایران تهدیدی بزرگ است و گفت: بهتر است که برای پاسخ دادن اقتصادی به ایران گزینه داشته باشیم و فقط گزینه های ما نظامی نباشند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن اگزمینر، رایان زینک، وزیر کشور آمریکا در سخنانی در بنیاد هریتج ایران را تهدیدی بزرگ دانست و اظهار داشت: بهتر است که برای پاسخ دادن اقتصادی به ایران گزینه داشته باشیم و فقط گزینه های ما نظامی نباشند.

وی افزود: برنامه دولت آمریکا در زمینه سلطه انرژی کمک می کند تا با کاهش سودهای نفتی ایران، موضوع تولید موشک های هسته ای این کشور خاورمیانه ای را به روش اقتصادی حل کنیم.

وزیر کشور آمریکا با ابراز نگرانی درباره ایران تصریح کرد: من نگران موشک های بالستیک بین قاره ای ایران و توانایی هسته ای این کشور هستم.

زینک با تاکید بر فشار اقتصادی بر ایران عنوان کرد: اهرم اقتصادی آمریکا برای جایگزین کردن تک تک قطرات نفتی که ایران تولید می کند، کارایی خواهد داشت و سلطه انرژی بخشی از این طرح است.