تیراندازی در مرکز بازدیدکنندگان کنگره آمریکا باعث تعطیلی ساختمان کنگره شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ رسانه‌های آمریکایی از تیراندازی در مرکز بازدیدکنندگان ساختمان کنگره آمریکا خبر داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است ساحتمان کنگره و کاخ سفید پس از این تیراندازی به حالت تعطیل درآمده است.