نظرسنجی های اخیر در انگلیس نشان دهنده کاهش محبوبیت تزا می نخست وزیر انگلیس و حزب متبوع وی است؛ امری که سران حزب محافظه کار را نسبت به آینده سیاسی خود نگران ساخته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، نظرسنجی های اخیر در انگلیس نشان دهنده کاهش محبوبیت تزا می نخست وزیر انگلیس و حزب متبوع وی است. انتشار این نظرسنجی ها، سران حزب محافظه کار را نسبت به آینده سیاسی خود نگران ساخته است. نظرسنجی منتشر شده در نشریه “میل آن ساندی” در انگلیس نشان می دهد که حزب کارگر با ۴۳ درصد رای برتری پنج درصدی نسبت به حزب حاکم محافظه کار که ۳۸ درصد رای به دست آورده، دارد.

نکته جالب توجه اینکه در این نظرسنجی، حدود ۴۰ درصد از طرفداران حزب محافظه کار ، حضور ترزا می در رقابتهای انتخاباتی دور بعدی را غیر قابل تصور دانسته اند. این موضوع، نشان دهنده شکافی است که میان طرفداران حزب محافظه کار بر سر بقا یا عدم بقای ترزا می در قدرت وجود دارد. فراتر از آن، در نظرسنجی انجام شده، ۴۰ درصد شرکت کنندگان از پیروزی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در انتخابات بعدی انگلیس حمایت کردند که یک درصد بیشتر از حمایت از نخست وزیر این کشور است.به عبارت بهتر، نه تنها در این نظرسنجی حزب کارگر برتری بیشتری نسبت به حزب محافظه کار دارد، بلکه موقعیت سیاسی جرمی کوربین نیز نسبت به تزا می نخست وزیر کنونی انگلیس بهتر است.

واقعیت امر این است که مواردی مانند شکست نسبی در انتخابات زودهنگام، کندی و اختلاف در مذاکرات برگزیت، طرح دوباره موضوع استقلال اسکاتلند و …. جملگی سبب شده است تا محبوبیت نخست وزیر انگلیس کاهش پیدا کند. این مسئله، بر روی محبوبیت حزب متبوع ترزا می یعنی حزب محافظه کارنیز تاثیر گذاشته است. در حال حاضر، برخی چهره ای سرشناس حزب محافظه کار معتقدند که پس از شکست ترزا می در انتخابات زودهنگام امسال، دیگر بهانه ای برای حضور وی در قدرت وجود ندارد. با این حال، برخی دیگر از سران حزب محافظه کار معتقدند که وی باید تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در سمت خود باقی بماند.

نکته قابل توجه اینکه ترزا می در جمع برخی اعضای حزب محافظه کار اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۹ میلادی از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. به این ترتیب، حزب محافظه کار فرد دیگری را برای حضور در خانه شماره ده داونینگ استریت کاندید خواهد کرد. اما هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که نامزد بعدی حزب محافظه کار بتواند در برابر جرمی کوربین، که محبوبیت وی همچنان در حال افزایش است، مقاومت کند. در این میان، انتشار نظرسنجی های اخیر نیز زنگ خطر را برای حزب حاکم انگلیس به صدا در آورده است.

جرمی کوربین در یکی از اظهارات اخیر خود، از تشکیل “دولت در انتظار” به جای ” دولت در سایه” خبر داده است. به عبارت بهتر، کوربین به صورتی کاملا جدی خود را برای حضور در خانه شماره ده داونینگ استریت آماده می کند. البته کوربین در این مسیر، با مانع تراشی هایی از سوی مخالفان سیاسی خود مواجه خواهد شد. یکی از این افراد، تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس است که علی رغفم تعلق به حزب کارگر، از حضور کوربین در مسند رهبری این حزب به شدت ناراضی است. بلر تلاشهای زیادی کرد تا کوربین در این مسند حضور پیدا نکند اما در نهایت موفق نشد به خواسته خود دست یابد. جمی کوربین، آغاز جنگ عراق توسط بلر (در همراهی با بوش پسر) را همواره محکوم کرده و آن را یک فاجعه دانسته است.