منابع رسانه ای از وقوع حادثه تیراندازی در آکادمی نیروی هوایی آمریکا در ایالت «کلرادو» و بسته شدن تمامی خیابانهای منتهی به این آکادمی، خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «یو نیوز»، منابع رسانه ای از وقوع حادثه تیراندازی در آکادمی نیروی هوایی آمریکا در ایالت «کلرادو» خبر می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حادثه، تمامی خیابان های منتهی به این آکادمی بسته شده اند.

تاکنون علت اصلی وقوع این حادثه و تلفات احتمالی آن اعلام نشده است.