محققان گونه جدیدی از موش در جزایر سلیمان کشف کرده اند که می تواند با دندانهایش پوست نارگیل را بشکافد و بالای درختان زندگی می کند

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیواطلس، ساکنان محلی جزایر سلیمان مدتها در باره موش های بزرگی صحبت می کردند که لابه لای درختان زندگی می کنند و می توانند نارگیل را بشکافند. اما هیچ گاه وجود این موش تایید نشد. اما اکنون دانشمندان این گونه ناشناخته را کشف کرده اند.

گونه جدید  Uromys Vika نام گرفته و وزن آن به یک کیلوگرم می رسد. همچنین این موش ۴۵.۷ سانتی متر طول دارد و می تواند با دندانهایش پوست نارگیل را بشکند.

 تایرون لاوری یکی از محققان موزه فیلد شیکاگو با همکاری  دو محقق دیگر این موش را کشف کرده اند.

از آنجا که این موش بالای درختان زندگی می کند، ردیابی آن کار بسیاری دشواری بوده است. این درحالی است که Uromys Vika تنها یکی از ۸ گونه موشی است که در جزایر سلیمان زندگی می کنند.

 جزایر سلیمان در جنوب اقیانوس آرام قرار گرفته اند.