«ملا بختیار» رئیس دفتر سیاسی حزب «اتحاد میهنی» کردستان عراق از آیت الله سیستانی خواست تا با صدور فتوایی مانع از وقوع جنگ به دنبال منازعات سیاسی اخیر این کشور، شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الحیات، «ملا بختیار» رئیس حزب اتحاد میهنی کردستان عراق خواستار صدور فتوایی از سوی آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعیان این کشور برای پایان دادن به منازعات اخیر شد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما خواستار آن هستیم که آیت الله سیستانی با صدور فتوایی هرگونه جنگ میان شیعیان و کُردها را حرام اعلام کند تا بدین ترتیب، این مسأله مانع از خونریزی در کشور شود.

وی همچنین با انتقاد از اقدامات اخیر دولت بغداد علیه اقلیم کردستان مدعی شد: مرجعیت عراق اجازه ندهد که بغداد با اعمال تحریم علیه اقلیم کردستان، شهروندان کُرد را گرسنه نگاه دارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که پیشتر نخست وزیر عراق تأکید کرده بود که سلسله اقدامات اخیر تنها برای نظارت بیشتر بر آمد و شدها در مرزهای اقلیم کردستان است و نه اعمال محاصره و تحریم.