فردی ناشناس با استفاده از چاقو در مسکو به عابرین حمله ور شد و ۲ نفر را مجروح کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، فرد ناشناسی در مسکو با استفاده از چاقو به عابرین حمله ور شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وزارت کشور روسیه، بر اثر این حادثه ۲ نفر مجروح شدند.

پلیس مسکو بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این خصوص تنها اعلام کرد که در حال بررسی و جستجو برای یافتن این فرد ناشناس در شمال شرق مسکو است.