نخست وزیر ترکیه با مسئول دانستن مقامات اقلیم کردستان عراق در خصوص عواقب همه‌پرسی جدایی این منطقه از دولت مرکزی عراق، بر هماهنگی کشورش با بغداد و تهران تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز و در سخنانی در چهارمین کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه در شهر «ازمیت» ترکیه گفت: هرگونه اقدام برای تغییر در مرزهای جنوبی ترکیه و تلاش برای تشکیل یک کشور جعلی در این منطقه، مغایر امنیت ملی ماست.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: برای دفاع از امنیت ملی، از اجرای حقوق مندرج در معاهدات بین المللی و دوجانبه تردید نخواهیم کرد.

«بنعلی ایلدریم» در ادامه افزود: این امر شامل تمامی مراودات و روابط سیاسی با بغداد نیز خواهد بود. ترکیه، ایران و عراق جهت شکست نقشه هایی که برای منطقه کشیده شده‌ است، بطور هماهنگ اقدام خواهند کرد.

وی تأکید کرد: هر اتفاقی که برای اقلیم کردستان عراق بیفتد، مقامات آن مسئول هستند. در شمال عراق فقط برادران کُرد زندگی نمی‌کنند، بلکه گروه های قومی دیگری نیز هستند. مقامات منطقه اقلیم کردستان عراق بدون توجه به نظرات این گروه‌ها با لجبازی و برای اهداف سیاسی با آتش بازی کردند. مسئولیت عواقب این همه پرسی نیز تنها متوجه آنها خواهد بود.