وزیر خارجه کشورمان گفت: در منطقه ما، احترام به مرزها و احترام به تمامیت ارضی همه کشورها اهمیت دارد، در غیر این صورت با شرایطی روبرو خواهیم شد که کنترل آنها بسیار دشوار خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صداوسیما، شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد: وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با این شبکه تأکید کرد همه پرسی منطقه کردستان عراق ثبات و امنیت منطقه را به خطر می اندازد.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرنگار این شبکه در واشنگتن، درباره موضع ایران در برابر همه پرسی جدایی منطقه کردستان عراق گفت: سیاست ما درباره همه پرسی، بر اساس هدف ما برای تحقق ثبات در منطقه، مشخص می شود. ما دوستان دائم کردها بوده ایم و خواهیم بود. ما کردهایی در ایران داریم و از روابط خوبی با آنها برخوردار هستیم. ما همچنین روابط برجسته ای با دولت منطقه کردستان عراق داریم. همانطور که گفتم ما از جمله نخستین کسانی بودیم که به آنها، زمانی که با حمله داعش روبرو شدند، کمک کردیم.

ظریف افزود: این همه پرسی را غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی عراق می دانیم و معتقدیم باعث بی ثباتی در داخل عراق به درجه خطرناکی خواهد شد که در نهایت به نفت دوستان کرد ما در عراق نخواهد بود. کردهای عراق از زمان سرنگونی صدام حسین دستاوردهای زیادی داشته اند و می توانند با مذاکره در چارچوب قانون اساسی عراق به دستاوردهای بیشتری برسند. ما برگزاری همه پرسی را تصمیم متهورانه ای می دانیم که حرکت در مسیر عکس منافع منطقه و منافع دوستان کردمان است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا خواست کردهای عراق برای جدایی از این کشور را قانونی می دانید؟ افزود: به اعتقاد من، مسئله در اینجا مربوط به ثبات و امنیت منطقه است. برای دوستان ما در عراق و دیگر قشرهای این کشور مهم است که با یکدیگر متحد شوند و تمامیت ارضی این کشور و وحدت ملی را حفظ کنند. عراق کشور مهمی در جهان عرب و منطقه است. در منطقه ما، احترام به مرزها و احترام به تمامیت ارضی همه کشورها اهمیت دارد، در غیر این صورت با شرایطی روبرو خواهیم شد که کنترل آنها بسیار دشوار خواهد بود و به منافع همه طرف ها به ویژه قشرهای مختلف در جامعه عراق آسیب خواهد رساند.