دیوید پترائوس که از وی به عنوان ژنرال بی ستاره یاد می شود، در اظهاراتی مدعی شده است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روند مبارزه با تروریسم را مختل خواهد کرد

به گزارش پرس شیعه؛ رئیس سابق سازمان سیا خروج این کشور از اتحادیه اروپا را عاملی در جهت تضعیف توان غرب در مبارزه با تروریسم دانسته و از شهروندان انگلیسی خواسته است تا قبل از برگزاری همه پرسی در این خصوص به خوبی فکر کنند! در خصوص اظهارات پترائوس نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت :

نخست اینکه اساسا مشخص نیست پترائوس از کدام مبارزه غرب با تروریسم سخن به میان می آورد! به عبارت بهتر، ادعای مقامات غربی مبنی بر مبارزه آنها با تروریسم ادعایی پوچ، تبلیغاتی و دروغین محسوب می شود.زمانی که پترائوس به عنوان رئیس سازمان سیا در مسند قدرت قرار داشت و حتی زمانی که وی به عنوان فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان مشغول فعالیت بود، ساختگی بودن مبارزه آمریکا و القاعده بر همگان محرز بود.

پترائوس در آن دوران نه تنها اقدامی در مهار تروریسم واقعی صورت نداد، بلکه همچنان استراتژی تقویت گروههای تروریستی و تکفیری در شبه قاره هند، افغانستان و عراق را در دستور کار خود قرار داد.هم اکنون ادعای مبارزه با تروریسم از سوی فردی مطرح می شود که خود یکی از اصلی ترین حامیان تروریسم تکفیری محسوب می شود. در جریان عملیات نیروهای ناتو در افغانستان، پترائوس نسبت به کلیت حفظ و تقویت گروههای تروریستی و شبه نظامیانی که بعدها گروه داعش را تشکیل دادند پایبند بود. او در این خصوص سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را نیز توجیه کرده و خود را پیرو طرح ها و نقشه هایی می دانست که از سوی اتاقهای فکر صاحب نفوذ در ایالات متحده بر روی کاغذ نوشته شده بود.

نکته دوم اینکه ادعای پترائوس مبنی بر نقش پررنگ انگلیس در مبارزه با تروریسم و در نتیجه تاکید بر لزوم باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا،ادعای مضحکانه دیگری است که توسط ژنرال بی ستاره آمریکایی مطرح شده است. پترائوس خود نیز به خوبی نسبت به نقش منفی انگلیس در ایجاد بحرانهای امنیتی در منطقه و سرتاسر دنیا آگاه است. لندن اصلی ترین شریک ایالات متحده آمریکا در تقویت گروههای تروریستی و تکفیری محسوب می شود. با این حال مقامات انگلیسی تصور نمی کردند روزی بخشی از تروریسم تکفیری مورد حمایت غرب دامان آنها را نیز گرفته و عملیات داعش و گروههای تروریستی مشابه آن در داخل خاک اروپا متبلور شود.

از این رو نه تنها انگلیس نقش مثبت و موثری در مبارزه با تروریسم در اروپا ندارد، بلکه وجود انگلیس مترادف با وجود و حیات گروههای تروریستی و تکفیری در منطقه و جهان محسوب می شود. ایجاد رعب و وحشت و ترور در جهان، سیاستی است که احزب انگلیسی اعم از حزب کارگر و حزب محافظه کار نسبت به آن پایبند هستند. این پایبندی مشترک خود را در مراحل مختلف تصمیم گیری و عمل مقامات انگلیسی نشان داده است.

نکته سوم اینکه گره زدن موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به مقولات امنیتی ، آن هم در شرایطی که بحرانهای امنیتی سرتاسر اروپا را فرا گرفته است، عاملی دروغین در راستای تحریک افکار عمومی انگلیس جهت باقی ماندن در اروپا محسوب می شد. به عبارت بهتر، پترائوس بدون آنکه ذره ای برای حفظ جان شهروندان اروپایی از جمله شهروندان انگلیسی دغدغه داشته باشد، در صدد است از شرایط و بحرانهای امنیتی موجود در راستای کمک به ماندن اصلی ترین هم پیمان آمریکا در داخل اروپا استفاده کند. از این رو اظهارات پترائوس به لحاظ سیاسی و امنیتی کمترین ارزشی در بر نداشته و صرفا در راستای تحریک افکار عمومی انگلیس و رای دهندگان در رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قابل تفسیر می باشد.

در نهایت اینکه اظهارات پترائوس در دفاع از نقش انگلیس در مبارزه با تروریسم، دروغی بزرگ و فراتر از آن، دفاع یک تروریست از کشوری تروریست پرور محسوب می شود. بهتر است پترائوس به جای دفاع از نقش انگلیس در مبارزه با تروریسم! پاسخگوی اعمال وحشیانه و خونین ایالات متحده آمریکا در دوران حضور خود در مسند فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه و افغانستان باشد.

بدیهی است که ژنرال بی ستاره در این خصوص پاسخی برای افکار عمومی آگاه دنیا نخواهد داشت و او نیز به مانند بوش و تونی بلر در آینده ای نه چندان دور مورد محاکمه جهانیان قرار خواهد گرفت.