یک رسانه غربی به نقل از منابع کردی مدعی استقرارا تانک های ایرانی در مرز با اقلیم کردستان عراق شد.

به گزارش پرس شیعه، رویترز این مطلب را به نقل از منابع کردی که اشاره ای به نام آنها نکرده منتشر کرده است.

این در حالی است که ایران و عراق در حال برگزاری رزمایش متشرک هستند. این رزمایش در مرزهای اقلیم کردستان در حال برگزاری است.