نماینده سوریه در سازمان ملل برخی کشورهای منطقه و حامیان غربی آنها را عاملان تقویت و گسترش تروریسم خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المیادین، «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل گفت برخی کشورهای منطقه و حامیان غربی شان موجب تقویت و انتشار تروریسم هستند و در این راه میلیاردها دلار هزینه کرده اند.

الجعفری افزود برخی از کشورهای غربی نیز در این زمینه با کشورهای مذکور همکاری می کنند تا از وجود تروریست ها استفاده کنند و آنها را به سوریه و عراق بفرستند.

وی تاکید کرد: تروریست ها غالبا افرادی معمولی هستند که از طریق مدارس و مراکز دینی رهبری می شوند و روی آنان تأثیر گذاشته می شود.

میلیاردها دلار از درآمدهای نفت و گاز هزینه این مدارس و مراکز می شود تا تفکر تروریستی و افراط گرای وهابیت را منتشر کنند.

به گفته وی بیشتر نظام های حاکم بر کشورهایی که عضو این سازمان بین المللی هستند و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تروریست ها را به اعتبار اینکه افرادی خطرناک هستند و تهدیدی برای جوامع انسانی به شمار می روند زیر نظر دارند. اما زمانی که منافع سیاسی تنگ نظرانه و فاسد حکومت ها در برخی کشورها ایجاب کند، از هزاران نفر از این تروریست ها استفاده می کنند و آنان را راهی جنگ در سوریه و عراق می کنند تا از یک سو تروریسم را منتشر کنند و از سوی دیگر از شر وجود آنان در جوامع غربی رهایی یابند.