وزیر امور خارجه سوریه که به دعوت همتای الجزایری خود سرگرم دیدار از آن کشور است گفت که سوریه و الجزایر در جبهه ای واحد علیه تروریسم قراردارند.

به گزارش پرس شیعه؛ ولید معلم، که به دعوت ” رمطان لعمامره”، وزیر خارجه الجزایر در سفری سه روزه وارد الجزایر شده است، پس از ورود به فرودگاه “هواری بومدین” در پایتخت الجزایر عنوان داشت که سوریه و الجزایر در جبهه‌ای واحد علیه تروریسم و مداخله خارجی در امور داخلی کشورها قرار دارند.

وی در مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد که در جریان این سفر پاره‌ای از مسائل به ویژه وضعیت در سوریه و تصویر توطئه خارجی علیه سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ولید معلم و لعمامره مذاکراتی پیرامون مبارزه با تروریسم و روابط دوجانبه میان دو کشور داشتند.