سه کودک پناهنده سوری روز سه شنبه به دنبال آتش سوزی در یک اردوگاه در ترکیه جان خود را از دست دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “حریت” امروز(سه شنبه) نوشت: به دنبال آتش سوزی دراردوگاه پناهندگان سوری درشهرستان “دریک” دراستان ماردین واقع در جنوب شرق ترکیه سه کودک جان باخته و ۶ نفر نیز زخمی شدند.

آتش نشانان با حضور در محل از گسترش آن در اردوگاه جلوگیری کردند و زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند.

هفته گذشته نیزآتش سوزی مشابهی دراردوگاه دیریک روی داد و ۲۱ چادر را سوزاند ؛ اما مقام های ترکیه ای درباره تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی منتشر نکردند.

بیش از هفت هزار پناهنده سوری در اردوگاه دیریک زندگی می کنند و انجمن پناهندگان سوریه ای شرایط آن را نامطلوب توصیف کرده است.