یک شبکه تلویزیونی روسی، از وجود سامانه موشکی اسکندر در خاک سوریه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکۀ “زویزدا” با انتشار تصاویری، از وجود موشک اندازِ روسی پرده برداشت که با سیستم “۹ کا ۷۲۰ اسکندر-ام” کار می کند.

بر اساس اعلام خبرگزاری روسیِ اسپوتنیک، تصاویرِ تهیه شده از این سامانه موشکی، توسط دوربینی از هواپیمای ترابری نظامی “ان ۱۲۴-روسلان” روسیه فیلم برداری شده است. این هواپیما از فرودگاهِ نظامی حمیمیم در سوریه پرواز کرده بود.

این شبکه توضیح نداد که این سامانه در منطقه تحت حفاظت کدام یک از طرف های درگیر در سوریه مشاهده شده است.
موشک های “۹ کا ۷۲۰ اسکندر-ام” در دهۀ نود از قرن گذشته، در روسیه طراحی و ساخته شد. این سامانه، قادر است اهدافِ مدنظر خود را در فاصله ۵۰۰ کیلومتری هدف قرار دهد.

موشک های شلیک شده از این سامانه، از زمان شلیک تا رسیدن به هدف، قابل هدایت است و به این ترتیب، مسیر پرواز این موشک ها برای سامانه های ضد موشکی، قابل شناسایی و حدس نیست.