هر چه مشارکت سیاسی مردمی در یک کشور بالاتر باشد، میزان دموکراسی در آن کشور بالاتر است. تعداد این انتخابات و واقعی و غیرتشریفاتی بودن آن‌ها گواه اهمیت نظر مردم در حیات سیاسی آن کشور است
به گزارش پرس شیعه وجود انتخابات در هر کشوری نشان از وجود دموکراسی در آن کشور و نقش بیشتر مردم آن کشور در سرنوشت کشور دارد. حال در برخی از کشورها نقش این انتخابات بیشتر و در برخی کمتر است و در برخی دیگر این انتخابات کاملا تشریفاتی است.  در این گزارش به اوضاع انتخابات در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس می‌پردازیم.

عربستان سعودیمی‌توان گفت تقریبا تنها کشور عربی که در آن هیچ انتخاباتی برگزار نمی‌شود، عربستان سعودی است.

عراقعراق از جمله کشورهایی است که در آن دو نوع انتخابات برگزار می‌شود. یکی از این انتخابات مربوط به شورای شهرداری‌هاست. هر استان در عراق یک اقلیم محسوب می‌شود که برای خود تشکیلات اداری و شورای استانی جداگانه دارد. انتخابات دیگر مربوط به انتخابات پارلمانی است. رئیس‌جمهور در این کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. نکته جالب درباره حاکمیت در عراق شرایط ویژه برای هر یک از مسئولان است و این به خاطر تنوع قومیتی و مذهبی در این کشور است. در عراق می‌بایست رئیس‌جمهور کرد سنی، نخست‌وزیر عرب شیعه و رئیس مجلس باید عرب سنی باشد.

سوریهدر سوریه هم سال‌هاست انتخابات ریاست‌جمهوری هر هفت‌سال یک بار برگزار می‌شود. البته این امر به این معنی نیست که همیشه همه افراد به یک میزان شانس نامزدی ریاست‌جمهوری داشته‌اند. انتخابات مجلس و شوراهای شهرداری از دیگر انتخاباتی است که در این کشورها برگزار می‌شود.

اماراتنظام حاکم بر امارات پادشاهی است؛ با این حال هر ۴ سال یک بار انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می‌شود که البته این انتخابات هم فرمایشی است.

مصردر مصر هم دو نوع انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که البته با وجود ریاست‌جمهوری ۴۰ساله «حسنی‌ مبارک» به نظر می‌رسد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور هم فرمایشی است.

کویتدر کویت هم انتخابات شورای شهرداری‌ها برگزار می‌شود هم انتخابات پارلمانی. انتخابات پارلمانی در این کشور به نسبت سایر کشورهای قوی‌تر عمل می‌کند و جدی‌تر است.

قطردر قطر هم نظام پادشاهی حکومت را به دست گرفته است و فقط انتخابات شوراهای شهرداری در آن برگزار می‌شود.

تونسدر کشور تونس هم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار می‌شود. انتخابات در تونس بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی و جنبش بیداری اسلامی، جدی‌تر دنبال می‌شود.

مراکشدر کشور مراکش هم نظام پادشاهی حاکم است؛ اما مردم می‌توانند در دو انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس مستشاران شرکت کنند.

لبناندر لبنان سه نوع انتخابات برگزار می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای شهرداری و پارلمانی، انتخاباتی هستند که مردم لبنان در آن شرکت می‌کنند. رئیس‌جمهور را پارلمان این کشور تعیین می‌کند.

اردندر اردن هم دو نوع مجلس وجود دارد که اعضای ان با همه‌پرسی تعیین می‌شوند. اعضای مجلس عوام یا سنا را پادشاه مشخص می‌کند و اعضای پارلمان توسط مردم انتخاب می‌شوند.

عمانعمان هم به صورت پادشاهی اداره می‌شود؛ اما اعضای مجلس این کشور توسط مردم انتخاب می‌شوند.

فلسطینمردم در فلسطین دو نوع همه‌پرسی دارند. در یکی از این انتخابات مردم اعضای پارلمان را تعیین می‌کنند و در دیگری درباره تشکیلات خودگردان تصمیم‌گیری می‌کنند. 

الجزایردر الجزایر هم انتخابات ریاست‌جمهوری هم انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود.

بحریننظام حاکم در بحرین پادشاهی است و با اینکه به ظاهر انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می‌شود، در واقع این انتخابات فرمایشی است.

سوداندر سودان هم فقط انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

سومالیدر سومالی هم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود؛ اما جالب است که بدانید به تازگی دولت و پارلمان این کشور در گفت‌وگویی با هم به این نتیجه رسیده‌اند که در سال ۲۰۱۶ امکان برگزاری انتخابات در این کشور وجود ندارد!