شرکت کنندگان در کنفرانس سراسری اتحادیه ملی معلمان انگلیس با بیان اینکه طرح ضد افراط گرایی (پرونت) سبب تشدید فضای سوء ظن و سردرگمی در موسسات آموزشی شده است خواستار برچیده شدن این طرح شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه گاردین روز سه شنبه در گزارشی نوشت: شرکت کنندگان در این کنفرانس که در برایتون برگزار شد با ناکارآمد خواندن راهبرد ضد افراط گرایی موسوم به راهبرد پرونت (prevent stategy) عنوان کردند که آموزگاران به غیر از ارجاع دانش آموزان به مقامات امنیتی، نقشی عملی در ممانعت از گسترش افراط گرایی ندارند.
«گری کای» یک آموزگار شرکت کننده در این کنفرانس عنوان کرد که کارگاه های آموزشی برای آموزش طرح پرونت به معلمان «خام و عموما شامل عبارت های کلیشه است».
وی ضمن ناکارآمد خواندن طرح پرونت، از دولت انگلیس خواست تا هرچه سریع تر آن را برچیند و تصریح کرد: عناصر آموزشی نباید به جاسوسان بخش عمومی تبدیل شوند.
«لیسا تونل» از دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس به بیان تجربه یکی از دانش آموزانش اشاره کرد و گفت: او را به خاطر استفاده از واژه تروریسم برای تشبیه یکی از علائم امنیتی فرودگاه به طرح یاد شده ارجاع دادند.
وی تصریح کرد: راهبرد مبارزه با افراط گرایی به گونه ای نامناسب مسلمانان را هدف قرار داده و رابطه میان مدارس و جوامع اسلامی را آسیب رسانده است.
لیسا تونل گفته است: این راهبرد مانع از بحث های ‘صادقانه و آزاد’ در مدارس و محیط های آموزشی در انگلیس شده است.
«الکس کنی» یکی از مسئولین اجرایی اتحادیه ملی معلمان انگلیس نیز ضمن انتقاد از طرح پرونت گفت: شرایط به گونه ای پیش می رود که معلمان سخت می توانند موضوعات مهم را در کلاس مطرح کنند. در چنین شرایطی ما با خطر روی آوردن جوانان به اینترنت و محافل تاریک هستیم، چون آنها امیدی به ما نخواهند داشت.
در پایان این کنفرانس «کریستین بلور» دبیر کل اتحادیه ملی معلمان انگلیس نیز در اظهاراتی تصریح کرد: ما از دولت می خواهیم که برای محافظت از نسل جوان راهبرد دیگری را اتخاذ نماید.
طرح ‘پرونت’ یکی از چهار بخش راهبرد مبارزه با تروریسم ( The Counter-Terrorism and Security Act ) است که از بودجه ای بالغ بر ۴۰ میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفکرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است.
شماری از شخصیت های امنیتی انگلیس نیز تاکنون با ناکارآمد خواندن ‘پرونت’ خواستار تغییر رهیافت دولت انگلیس نسبت به مبارزه با افراط گرایی شدند.
‘دال بابو’ یک مقام ارشد پیشین پلیس انگلیس با ‘سمی’ توصیف کردن لایحه مبارزه با تروریسم، گفته است که بسیاری از مسلمانان نسبت به این لایحه بدبین هستند.