وزیر اطلاع رسانی سوریه سیاست های عربستان سعودی در یمن را بدون دستاورد و شکست خورده توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: انتقال سیاسی مفهومی روشن است نه مبهم و سربسته.انتقال سیاسی یعنی انتقال از دولت به دیگری و از واقعیت قانون اساسی به واقعیت قانون اساسی دیگر و نه چیز دیگر.

وی افزود: چیزی به نام هئیت دولت انتقالی وجود ندارد و مقصود از آن دولت وحدت ملی فراگیر است و هر برداشت دیگر با مفهوم ما از دولت وحدت ملی مغایرت دارد.بحث بازنگری در قانون اساسی به شکل جزیی یا کلی حرف بیهوده و غیر واقعی است.

الزعبی در ادامه افزود: قانون اساسی جدید باید برای آن کمیته ای تشکیل شود که دولت وحدت ملی آن را تشکیل می دهد و گامها و اقدامات باید مرتبط به یکدیگر باشد.

وی بیان کرد: موضوع مدت زمانی در کار سیاسی اساسا همخوانی ندارد و احدی نمی تواند برای بحران پیچیده ای مانند بحران سوریه همواره موعدهای زمانی تعیین کند.مهم افکار و آرای سیاسی است که درباره آن توافق می شود.

الزعبی تاکید کرد: کسانی که گمان کنند سلاح حمل کنند و تحت زور سلاح گفتگو کنند این داستان نیست.هم اکنون موضوعی در عرصه میدانی وجود دارد و آن تروریسم است و ما همواره از لحظات اول درباره آن هشدار دادیم که این تروریسم مانند سرطان منتشر می شود و به هر نقطه دنیا بدون اینکه استثنایی وجود داشته باشد می رسد.

وی درباره جنگ سعودی ها علیه یمن نیز بیان کرد: سعودی ها در یمن بازنده شده اند و کشوری مانند سعودی با این همه مال و زرادخانه سلاح و کشتار جمعی در یمن دستاوردی در یمن به دست نیاورده است و یمنی ها همچنان مقاومت می کنند و سعودی ها می دانند که وعده های آنها و طرح های آنها با شکست روبرو شده است.