زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: سخنرانی تحریک آمیز افراطیون وهابی بسترساز انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان شد.

به گزارش پرس شیعه، صباح زنگنه کارشناس مسائل غرب آسیا در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو سخنرانی تحریک آمیز افراطیون وهابی را بسترساز انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان عنوان کرد.

وی در خصوص این انفجار اظهار کرد: قرائن نشان می دهد گروه های افراطی تکفیری دست به این اقدام جنایت کارانه زنده اند.

زنگنه ادامه داد: آل سعود تلاش می کند تا اعلام دارد نیروهای سعودی مراقب بودند ولی عملا مانع شدند مردم به حساب یکی از عوامل دستگیر شده برسند.

وی افزود: عربستان می توانست بهتر از این ها عمل کند و ضرورت داشت با مردم شیعه هماهنگی و از کمک های آنان استفاده نماید.

زنگنه بر لزوم مقابله با عاملان این قبیل جنایات تاکید کرد و گفت: عربستان باید سخنرانان افراطی و تندرو مساجد عربستان که عمدتا وهابی هستند را کنترل نماید.

وی یادآور شد: یکی دو روز قبل از این حادثه تنی چند از این افراد علیه شیعیان سخنرانی تحریک آمیزی مطرح کردند و داعشی و وهابی ها را به جان شیعیان انداخته اند.

زنگنه خاطرنشان کرد: عربستان باید علاوه بر حمایت از این اماکن منشا این تحریکات را شناسایی و با آن برخورد کند.