صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که روزانه ۶ کودک یمنی کشته یا زخمی می شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی عربی، یونیسف (صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد) در گزارشی اعلام کرد که جنگ یمن زندگی صدها هزار نفر از کودکان این کشور را به دلیل سوء تغذیه، کمبود آب شرب سالم و وضعیت نابسامان بهداشتی تهدید می کند.

در این گزارش آمده است: هر روز به طور میانگین ۶ کودک یمنی کشته یا زخمی می شوند. از آغاز جنگ یمن (ششم فروردین ۱۳۹۴ تاکنون) ۹۳۴ کودک در این کشور کشته و هزار و ۳۵۶ نفر نیز زخمی شده اند.

در ادامه گزارش گفته شده است: حدود ۱۰ میلیون کودک یمنی به کمک های انسانی فوری نیاز دارند. علاوه بر این ۸۴۸ مورد نیز از کودکان و نوجوانان یمنی برای شرکت در جبهه های جنگ استفاده شده است.