سومین دادگاه بزرگ جنائی بحرین، شیخ عبدالزهرا المبشر یکی از روحانیون این کشور را به خاطر سخنرانی در مراسم عاشورای حسینی و مسائل سیاسی به دو سال حبس محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ مقام های امنیتی بحرین، روزسه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴( ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵ ) شیخ المبشر را پس از احضار برای بازجویی درخصوص سخنرانی های مذهبی اش در مراسم عاشورای حسینی (ع) در منطقه النویدرات، بازداشت کردند.
دادستانی کل وی را به نفرت پراکنی علیه حکومت بحرین و تحریک مردم به سرپیچی از قوانین متهم کرد.
گفتنی است بسیاری از جریانهای سیاسی بازداشت شیخ المبشر را بخشی از سیاست حکومت آل خلیفه در مخالفت با دین و روحانیون و تمایل به از بین بردن منابری می دانند که روح بیداری و مقابله با ظلم و ظالمان را در مردم تقویت می کند.