رئیس پارلمان عراق تاکید کرد که پارلمان آماده است تا فضای مناسب را به طور کامل برای موفقیت اصلاحات مورد نظر نخست وزیر این کشور مهیا کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه نیوز، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در پارلمان گفت: پارلمان معتقد است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق در خصوص تغییر وزیران تنها دو گزینه پیش رو داد؛ یا اینکه مشخصات و شاخص های مورد نیاز برای ساختار وزاری که آن را برای حل و فصل بحران ها مناسب می داند، ارایه دهد و در این صورت، فراکسیون ها باید از منظر شراکت و مسئولیت پذیری در راستای خواسته های مردم، در شکل گیری این روند سهیم شوند یا اینکه دولت تکنوکرات فراگیر تشکیل دهد.

وی افزود: در هر دو حالت، پارلمان آماده است که فضای مناسب را به طور کامل برای موفقیت اصلاحات مهیا کند.

الجبوری از فراکسیون های سیاسی خواست تا انعطاف و جدیت بیشتری برای برون رفت سالم عراق از بحران هایش نشان دهند.

وی همزمان بر لزوم این مسئله تاکید کرد که روند تغییر وزاری بخشی از فرایند اصلاحات فراگیر باشد و نه صرفا اقدامی اداری و تبلیغاتی برای آرامش خاطر و نه انداختن توپ در زمین دیگری برای فرار از مسئولیت قانونی.

رئیس پارلمان عراق بر اهمیت این نکته تاکید کرد که فرایند اصلاحات همراه با حفظ شوکت کشور و حاکمیت قانون و جلوگیری از تکروی باشد.

وی بازنگری در پرونده هیئت های مستقل و مدیریت آنها را خواستار شد. الجبوری گفت: پارلمان بر موضع خود در همراهی با تحصن کنندگان و تظاهرات و در دستور کار قرار دادن خواسته های آنها تاکید می‌کند زیرا حقوق قانونی آنها است و دولت و پارلمان باید آن را برآورده کنند.

وی تاکید کرد: پارلمان بار دیگر بر تمایل فراوان خود برای انجام روند اصلاحات فراگیر به طور خوشبینانه و منسجم با همه اقشار و تشکل های سیاسی تاکید می کند.