کمیته بین المللی صلیب سرخ از کمک رسانی به هزاران نفر از آوارگان در منطقه ویران شده غرب الرمادی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بغداد، کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در طول هفته اول بهار کمک های امدادی را میان بیش از ۱۲ هزار نفر از آوارگانی که پس از فرار از درگیری های سنگین در شهر هیت، در شرایط بسیار وخیمی در غرب الرمادی در مرکز کشور عراق زندگی می کنند توزیع کردند.

«مالک بَکلوتی» رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در الرمادی طی بازدید از توزیع کمک ها گفت: ما از میان شهر الرمادی عبور کردیم و شاهد ویرانی های بی سابقه ای در این محل بودیم که مشابه آن را تا کنون در عراق ندیده ایم.

در همین رابطه «کاترینا ریتز» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بغداد تاکید کرد: ما به شدت نگران هزاران نفر دیگر از آوارگانی هستیم که در حال فرار به مناطق دورافتاده و متروکه هستند و دسترسی به غذا، آب، یا مراقب های درمانی ندارند. دسترسی بشردوستانه منظم برای امدادرسانی فوری به افرادی که در این مناطق به شدت به کمک نیازمندند ضروری است.

از زمان شروع سال شمسی و باوجود چالش های بسیار، کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین کمک های امدادی را میان گروه دیگری با بیش از ۱۲ هزار نفر جمعیت که در منطقه کیلو ۱۸ واقع در غرب الرمادی گیرافتاده بودند توزیع کرد. بکلوتی می گوید: به دلیل وجود مهمات منفجر نشده و بمب های دست ساز، جاده های غرب الرمادی سخت و خطرناک اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ آخرین بار در ماه مه ۲۰۱۵ از دفتر خود در الرمادی امداد رسانی کرده است. این کمیته به اجتماعات دورافتاده ای که به شدت متأثر از درگیری هستند کمک رسانی می کند. در سال ۲۰۱۵، این سازمان با توزیع غذا و دیگر کمک های امدادی به بیش از یک و نیم میلیون آواره در عراق، از جمله ۲۰۰ هزار نفر از الرمادی و فلوجه، کمک رسانی کرده است.