سفیر روسیه در عربستان به تشریح مواضع این کشور در قبال سوریه پرداخت و از پایبندی مسکو به آتش بس در این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، اولیگ اوزیروف سفیر روسیه در عربستان گفت: مسکو به موفقیت آتش بس در سوریه پایبند است تا زمینه برای ارسال کمک های بشردوستانه به افراد نیازمند در مناطق جنگ زده فراهم آید.

وی افزود: روسیه تلاش می کند که گفتگو به سوی تشکیل هیئت دولت انتقالی و اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخاباتی که از طریق آن ملت سوریه تعیین می کنند چه کسی حاکم سوریه شود کشانده شود.

سفیر روسیه در عربستان تاکید کرد: آتش بس نشانه جدی بودن روسیه در ایجاد راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است و واشنگتن نیز از این دیدگاه حمایت می کند.

اوزیروف بیان کرد: روسیه در زمینه این که چه فردی حاکم و زمامدار این کشور شود به مردم سوریه دیکته نمی کند.

وی افزود: دولت سوریه به آتش بس پایبند است و هیچ طرفی از جمله آمریکا نمی تواند در آن تردید کند.بعید است که معارضان آتش بس را تحریم کنند به این علت که گامی غیر مثبت است زیرا در این صورت باید مسئولیت و تبعات آن را بپذیرن.

سفیر روسیه در عربستان تاکید کرد: موضع مسکو این است که ملت سوریه باید درباره ماندن یا رفتن بشار اسد تصمیم بگیرند.امیدواریم که مذاکرات موفق شود و به سوی تشکیل هیئت دولت انتقالی و اصلاح قانون اساسی و پس از آن انتخاباتی که ملت سوریه تعیین می کنند چه کسی زمامدار شود سوق داده شود.