کتاب «یادگیری اسلامی ، دولت و چالش های آموزش در غنا» با هدف بررسی وضعیت فعلی آموزش اسلامی و چالش های مدارس کشور غنا رونمایی شد.

به گزارش پرس شیعه، شیخ آرمیاو شعیب مدیر سابق بنیاد خدمات آموزش اسلامی منطقه بزرگ آکرا در غنا با اعلام لزوم اصلاحات مدیریت مدارس اسلامی در کشور به عنوان نمونه به شورای مدارس اسلامی اشاره کرد که تصمیمات خود را باید با مشارکت مدیران و کارشناسان اسلامی بیشتری از کشور بگیرند.

وی این سخنان را در مراسم رونمایی از کتاب یادگیری اسلامی ، دولت و چالش های آموزش در غنا ایراد نمود.

این کتاب که در ۲۳۰ صفحه به تازگی به چاپ رسیده است آموزش اسلامی را طبق نظر علمای اسلامی مورد بررسی قرار داده است. وضعیت فعلی آموزش اسلامی و چالش های مدارس کشور با آن در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.

این اثر توسط سه محقق دکتر دیوید آنسا،عبداللهی ادریسو و دکتر مارک سی تالیف شده است. در این کتاب فصلی به مصاحبه با مسئولین و کارشناسان آموزش اسلامی در مدارس  و بازدید این واحدهای آموزشی اختصاص یافته است.

شیخ آرمیاو شعیب در ادامه با اشاره به دعم کفایت بودجه دولت به برنامه آموزش اسلامی در مدارس کشور از مدیران این گونه مدارس خواست تا با تهیه و ارائه طرح های ابتکاری مدیریت کارآمد مدارس اسلامی در غنا را متحول سازند. وی ابراز نمود محتوی این کتاب نه تنها برای مسلمانان بلکه برای مسیحیان نکات آموزنده بسیار خوبی دارد.

در مراسم رونمایی از این کتاب به نقش توسعه علم  و تکنولوژی در بین دانش آموزان غنا تکیه شد.چرا که سرمایه گذاری روی آن را موجب رشد و پیشرفت دانش آموزان مدارس در آینده بیان کردند.