استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که دست کشیدن از برنامه های دفاعی به معنی تحمیل خواسته های دشمنان است، گفت: تقویت توان دفاعی و موشکی مانع از گفت و گو و مذاکره نخواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سعید سعدی، استاد حوزه و دانشگاه،با اشاره به این که در جهان کنونی ۲ نظام و تمدن وجود دارد، افزود: نظام سلطه و استکبار جهانی تلاش به سلطه بر همه جهان دارد و در برخی موارد با توجه به ناتوانی در پیش بردن مقاصد خود با نقاب منطق به مذاکره و گفت و گو روی می آورد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر گفت و گوی سیاسی در سطح مسائل جهانی، گفت: سرمایه گذاری بر توان دفاعی به معنی عدم برخورداری از منطق و گفت و گوی سیاسی نیست.

حجت الاسلام سعدی با اشاره به مذاکرات هسته ای و عهد شکنی غربی ها درباره توافقات صورت گرفته که قابل پیش بینی بود، اظهار داشت: دشمن اهل مذاکره و گفت و گوی سیاسی نیست و تقویت توان دفاعی ما را از گفت و گو مذاکره باز نمی دارد.

این مقام مسؤول در ادامه با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب تقویت توان دفاعی و موشکی را مانع از گفت و گو و مذاکره ندانسته اند، ابراز داشت: خوشبینانه ترین تصور درباره کسانی که فردا را فردای مذاکره فرض کرده اند این است که آنها را نادان فرض کنیم.

وی با بیان این که آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی ایران جنبه دفاعی دارد، افزود: علی رغم تدافعی بودن این آزمایش ها غرب با اعتراضات مکرر خود خواهان دست کشیدن از توان دفاعی و مشاهده ایران ضعیف، ناتوان و فاقد تکنولوژی در پای مذاکره است.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: دست کشیدن از برنامه های دفاعی و موشکی به معنی تحمیل خواسته های دشمن است و غرب با مشاهده این توان دفاعی و تهدید امنیت رژیم اشغالگر قدس اظهار ناراحتی کرده و با توجه به شکست در پای میز مذاکره به طرح چنین ادعاهایی می پردازد.

حجت الاسلام سعدی با اشاره به قضیه فلسطین و ناتوانی در بازپس گیری حقوق اولیه خود به علت عدم توان دفاعی و تسلیحاتی خاطرنشان کرد: فلسطینی ها در بحث مذاکره متحمل شکست شدند و تنها راه رسیدن به خواسته هایشان مبارزه و دفاع است.

این مقام مسؤول با اشاره به این که عده ای به خیال خود با مذاکره به دنبال وقت گیری از غرب هستند، گفت: غرب همزمان با مذاکره به بحث های نظامی روی آورده و نتیجه گیری در مذاکره قابل تسری به عالم واقعی و حقیقی نیست و مذاکره فضای مجازی و غیر واقعی است.